Privatnost podataka

Izjava o zaštiti podataka Ako u nastavku nije drugačije naznačeno, davanje vaših ličnih podataka nije ni zakonski ni ugovorno obavezno, niti je potrebno za zaključivanje ugovora. Niste dužni da date svoje podatke. Ako ga ne pružite, neće imati posledica. Ovo se odnosi samo dok u postupcima obrade u nastavku nije drugačije navedeno. „Lični podaci“ su bilo koje informacije koje se odnose na identifikovanu ili identifikovanu fizičku osobu. Datoteke dnevnika servera Možete koristiti naše veb lokacije bez slanja ličnih podataka. Svaki put kada se pristupi našoj veb lokaciji, korisnički podaci se putem nas prenose na nas ili na naše veb hostove / dobavljače IT usluga i čuvaju u datotekama dnevnika servera. Ovi sačuvani podaci uključuju, na primer, ime pozvane veb lokacije, datum i vreme zahteva, IP adresu, količinu prenetih podataka i dobavljača koji zahteva zahtev. Obrada se vrši na osnovu člana 6 (1) f) GDPR-a zbog naših legitimnih interesa da obezbedimo nesmetan rad naše veb stranice kao i poboljšanje naših usluga.Naručivanja računa kupacaRačun korisnikaKad otvorite račun kupca, mi ćemo prikupiti vaše lične podatke u obimu koji je tamo dat. Obrada podataka je u svrhu poboljšanja vašeg kupovnog iskustva i pojednostavljenja obrade porudžbina. Obrada će se izvršiti na osnovu čl. 6 (1) lit. GDPR uz vaš pristanak. Svoju saglasnost možete povući u bilo kom trenutku tako što ćete nas kontaktirati bez uticaja na zakonitost obrade koja se vrši uz vašu saglasnost do povlačenja. Vaš korisnički račun će biti izbrisan. Prikupljanje, obrada i prenos ličnih podataka u porudžbinama Kada predate narudžbinu, mi prikupljamo i koristimo vaše lične podatke samo u meri u kojoj je to neophodno za ispunjenje i rukovanje vašom porudžbinom, kao i za obradu vaših upiti. Davanje podataka je neophodno za zaključivanje ugovora. Ako ga ne dostavite, sprečiće se zaključenje bilo kog ugovora. Obrada će se izvršiti na osnovu člana 6 (1) b) GDPR-a i potrebna je za ispunjavanje ugovora sa vama. Vaši podaci se ovde prenose, na primer, brodarskim kompanijama i dobavljačima Dropshippinga, dobavljačima usluga plaćanja, dobavljačima usluga za rukovanje narudžbenicama i dobavljačima IT usluga koje ste izabrali. U svakom slučaju ćemo se strogo pridržavati zakonskih zahteva. Opseg prenosa podataka je ograničen na minimum.Prikupljanje i obrada kontakata prilikom korišćenja kontakt obrasca Kada koristite obrazac za kontakt, prikupljaćemo samo vaše lične podatke (ime, adresa e-pošte, tekst poruke) u opsegu koji ste vi obezbedili. Obrada podataka je u svrhu uspostavljanja kontakta. Slanjem vaše poruke pristajete na obradu vaših prenesenih podataka. Obrada će se izvršiti na osnovu čl. 6 (1) lit. GDPR uz vašu saglasnost. Svoju saglasnost možete povući u bilo kom trenutku tako što ćete nas kontaktirati bez uticaja na zakonitost obrade izvršene uz vašu saglasnost do povlačenja. Za obradu vašeg zahteva koristićemo samo vašu adresu e-pošte. Konačno, vaši podaci će biti izbrisani, osim ako se ne složite sa daljom obradom i upotrebom.Kaufersiegel alat za ocenjivanje kupaca Naša veb stranica koristi alat za ocenjivanje kupaca „Kaufersiegel“ kompanije Handlerbund Management AG (Torgauer Straße 233 B, 04347 Leipzig). Nakon vaše narudžbe, želeli bismo da zamolite da procenite i komentarišete svoju kupovinu kod nas. U tu svrhu ćemo vam poslati e-poštu koristeći se tehničkim sistemom dobavljača alata za ocenjivanje „Kaufersiegel“ u obradi Kao deo ovoga, vaši podaci se obrađuju ili uz vaš pristanak ili na osnovu naših legitimnih interesa. Obrada se vrši na osnovu člana 6 (1) (a) GDPR uz vaš pristanak, u meri u kojoj ste izričito pristao na prijem zahteva za povratne informacije. Svoju saglasnost možete povući u bilo kom trenutku koristeći odgovarajući link u e-pošti, bez uticaja na zakonitost obrade koja se vrši uz vašu saglasnost do povlačenja. Tada će vaša adresa e-pošte biti uklonjena od distributera. Obrada se vrši bez vašeg izričitog pristanka na osnovu člana 6 (1) (f) GDPR-a zbog našeg opravdanog interesa za istinite, verifikovane ocene naših usluga kao deo direktnog oglašavanja . U tu svrhu šaljemo vam elektronskim putem zahtev za povratne informacije o našoj robi ili uslugama koje ste već kupili od nas. E-poruke se šalju na adresu koju smo dobili od vas tokom prodaje robe ili usluge. Slanje zahteva za povratne informacije podleže uslovima pod uslovom da se niste usprotivili korišćenju vaše adrese e-pošte. Možete da se bunite u bilo kom trenutku tako što ćete nas obavestiti. Detalje za kontakt za ostvarivanje prava na prigovor pronaći ćete u našem otisku. Takođe možete da koristite vezu navedenu u zahtevu za povratne informacije. To neće podrazumevati nikakve troškove osim troškova prenosa po osnovnim tarifama. Lični podaci koji su u tu svrhu sačuvani u tehnici l Sistem alata za ocenjivanje „Kaufersiegel“ biće izbrisan tri meseca nakon isporuke robe evidentirane za procenu. Provajderi platnih usluga koji koriste PaiPalSve PaiPal transakcije pokrivene su Izjavom o privatnosti podataka PaiPal-a. Ovo možete pronaći na https://vvv.paipal.com/de/vebapps/mpp/ua/privaci-full?locale.k=enPlug-insUpotreba IouTubeNaša veb lokacija koristi funkciju za ugrađivanje IouTube video snimaka koju pruža Google Ireland Ograničeno (Gordon House, Barrov Street, Dublin 4, Ireland; „IouTube“). IouTube je povezana kompanija kompanije Google LLC (1600 Amphitheatre Parkvai, Mountain Viev, CA 94043, SAD; „Google“). Ova funkcija prikazuje IouTube video zapise u iFrame-u na veb lokaciji. Ovde je omogućena opcija „napredni režim privatnosti“. Ovo sprečava IouTube da čuva informacije o posetiocima veb lokacije. Samo ako gledate video, podaci se prenose i čuvaju na IouTubeu. Vaši podaci se mogu preneti i u SAD. U skladu sa Sporazumom o zaštiti podataka između SAD-a i EU, Google je dobio sertifikat „Privaci Shield“ i stoga je dužan da poštuje evropske zakone o zaštiti podataka. Dalje informacije o podacima koje IouTube i Google prikupljaju i koriste, vaša prava i privatnost mogu se naći na IouTube-u politika privatnosti (https://vvv.ioutube.com/t/privaci). Prava pogođenih osoba i trajanje skladištenja Trajanje skladištenja Nakon završetka ugovorne obrade, podaci se prvobitno čuvaju tokom trajanja garantnog perioda, a zatim u skladu sa sa rokovima čuvanja propisanim zakonom, posebno poreskim i privrednim zakonom, a zatim se brišu nakon isteka perioda, osim ako se ne složite sa daljom obradom i upotrebom. Prava pogođene osobe Ako su ispunjeni zakonski uslovi, imate sledeća prava prema do umetnosti. 15 do 20 GDPR: Pravo na informacije, ispravku, brisanje, ograničenje obrade, prenos podataka. Takođe imate pravo prigovora protiv obrade zasnovane na umetnosti. 6 (1) GDPR, i obradi za potrebe direktnog marketinga, prema čl. 21 (1) GDPR. Kontaktirajte nas u bilo kom trenutku. Naši detalji za kontakt mogu se naći u našem otisku. Pravo na žalbu regulatornom organuImate pravo žalbe regulatornom organu u skladu sa čl. 77 GDPR ako smatrate da se vaši podaci ne obrađuju legalno. Pravo na prigovor Ako se obrada podataka koja je ovde navedena zasniva na našim legitimnim interesima u skladu sa članom 6 (1) f) GDPR, imate pravo iz razloga koji proističu iz vašeg Situacija u kojoj ćete se u bilo kom trenutku usprotiviti obradi vaših podataka sa budućim efektom. Ako je prigovor uspešan, nećemo više obrađivati lične podatke, osim ako ne možemo dokazati ubedljive legitimne osnove za obradu koji prevazilaze vaše interese ili prava i slobode, ili je obrada namenjena utvrđivanju, ostvarivanju ili odbrani pravnih zahteva. Ako se lični podaci obrađuju u svrhe direktnog oglašavanja, možete u bilo kom trenutku da prigovorite tako što ćete nas obavestiti. Ako je prigovor uspešan, više nećemo obrađivati lične podatke za potrebe direktnog oglašavanja.poslednje ažuriranje: 19.11.2018